hoanganhchu

Dự kiến giá BTC theo sóng đảy, Fibo và các mốc kháng cự

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự kiến giá BTC theo sóng đảy, Fibo và các mốc kháng cự.
1. Sóng 1 phá trend giảm.
2. Xác định được đỉnh sóng 1. Dự kiến sóng 2 đồng pha hồi về 0.5 theo Fibo Retracement và ngưỡng hỗ trợ.
3. Sử dụng Fibo mở rộng và ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất xác định đỉnh sóng 3.
4. Sóng 4 dự kiến sẽ đi ngang về 0.618 do sóng 2 về 0.5.
5. Sóng 5 thử thách ngưỡng kháng cự 56-58k.