plorida275

BTC 3H ngày 17.07.2018

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi chốt lời hôm qua
Hôm nay sẽ có đợt chỉnh giá
target 1: 6640
target 2: 6550
target 3 6450
Dưới 6400 thì sẽ rất tệ
Tóm lại đêm nay: SHORT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.