tongbang0

[PITCHFORK] - BTC NGẮN HẠN

tongbang0 Cập nhật   
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC chạm ngưỡng trendline tại đáy 7k2 trước khi bật lên ngưỡng 8k9 kháng cự mạnh nhưng chưa thể thoát giá đóng cửa trên đường trendline.

Khả năng cao nếu không xuất hiện 1 nến trên đường trendline này thì sẽ quay ngược lại vùng 6k9 hoặc sâu hơn. Trong trường hợp pump cũng chưa thể thoát kháng cự mạnh 10k3 trong ngắn hạn.

2h15p ngày 22/3: theo dõi thêm nến tiếp theo để vào lệnh hợp lý.
Bình luận: Update ngày 23/3: BTC không thể vượt ngưỡng 8k9 nên khả năng xuống 6k9-7k1 khá cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.