GhostAnymous

BTCUSDT - Ưu tiên Mua

GhostAnymous Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chart sàn Binance
-------------------
BTC Đang hình thành mô hình hai đáy Adam - Eva . Hiện tại chúng ta cần điể break vùng 4k2 để xác nhận.
Xác suất giá tiếp tục tăng rất cao khi đã tạo được vùng nền tảng giá khá tốt . Đặc biệt khi tạo đáy bầu thứ 2 Eva .
Hiện vùng giá thoái lui đã đạt . Theo chart sàn Binance giá mua tốt nhất là vùng 3k7.
Thủng 3k7 xác xuất hoàn thành mô hình rất thấp - Ưu tiên ra hàng
----------------
Mô hình thành công mức target ngắn hạn vùng 4k7
Bình luận:
Ai long theo mình thì chiến nhé
Giá vùng này ok rồi

BTC Ngắn hạn 3k7 -4k

ETH 126-143
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.