TheMoon92

BTC về lại đỉnh 20K

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC đã hoàn tất chu trình downtrend và đang bắt đầu vẽ lại đường Uptrend mới!