MINHTUONG17

Cập nhật sóng nhỏ BTC.

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sóng trước mình phán đoán BTC sẽ về vùng 628 - 638 tuy nhiên chỉ về được 6425.
Hiện nay mình lại thấy có một con sóng điều chỉnh nữa, cũng về khoảng vùng cũ.
Còn lại thì mình vẫn giữ nhận định đây đang là sóng hồi của BTC lên vùng 79 - 83.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.