MINHTUONG17

Cập nhật sóng ngắn cho BTC

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã có những tín hiệu tốt cho uptrend trung hạn target 79 đến 83 trong các phân tích trước của mình.
Hiện nay đã có tín hiệu đảo chiều ở các khung H12 trở xuống.
Dự kiến khoảng 3 nến H4 nữa sẽ có sóng điều chỉnh về vùng 628 - 638.
Giao dịch đang hoạt động:
Về thời gian đã có tín hiệu cho một sóng điều chỉnh xuống.
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá chỉ về được 6425 chứ không về 628 - 638 như dự đoán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.