BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

Em có check với khách hàng rồi, thì hiện tại về bản chất họ là 1 đơn vị trao giải thưởng cho các brand, đồng thời hỗ trợ truyền thông các sản phẩm đạt giải, nên sẽ không thể có các giấy tờ cho phép kinh doanh, hay uỷ quyền thương hiệu hay tương tự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.