Pinv-Trader

nhận định cái nhân về btc trong thời gian sắp tới

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc sẽ tăng sauw nhịp giảm mạnh ngày hôm qua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.