durian08

8k1 sẽ là vùng hỗ trợ rất tốt của BTC

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTCUSD khung 4h cho ta thấy 1 mô hình phân kì đảo chiều , vùng hổ trợ 8k1 sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giá BTC trong thời gian tới sẽ đi về dải giữa BB , Tg tiếp theo sẽ là 8k5, 8k6