TuLeeAT

Cập nhật BTC/USDT 25/8

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 25/8
- Mình cũng cảnh báo các bạn vùng kháng cự vùng 50k6 - 51k, Thì BTC đang phản ứng mạnh với vùng giá này, và đường giá đang hình thành xong 5 sóng Elliot từ 29k - 50k
- Vùng hỗ trợ quan trong hiện tại là vùng 47K, nếu gãy vùng này thì khả năng sóng A điều chỉnh Elliot của BTC hình thành
- Và chúng ta nên xem xét, vì nến tuần chúng ta chưa có điều chỉnh và chúng ta nên cẩn thận với nến W1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.