Pinv-Trader

btc sễ giảm lại vào tối nay

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc dang gặp 1 đường kháng cự tại vùng 7k2 . theo mình btc sẽ sideway tại vùng 7kxx đến 7k1xx rrooif gặp đường kháng cự này quay đầu về chạm vung 7k7 loay hoay rồi mới đi xuống vùng 6k4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.