vinhnguyen259

dự đoán giá của btc

Giá lên
vinhnguyen259 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
cập nhật lại thay thế cho lần trước
khả năng cáo đây chính là con sóng 5 bắt đầu cho sự tăng giá mạnh mẽ trước khi thực sự bước vào downtrend
Bình luận:
loại bỏ ý tưởng này
Bình luận:
'biểu đồ giá không biết nòi dối'
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.