NGOCBAO_TRADER

BTC trong ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1 góc nhìn theo sóng elliot. BTC h1 đang hình thành các bước song nhỏ Leading của sóng 1. Ý tưởng tham khảo trên chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.