TuLeeAT

BTC/USDT 21/8 - Kịch bản nào cho phiên cuối tuần ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 21/8 - Kịch bản nào cho phiên cuối tuần ?
- Hôm nay chính thức tròn 1th BTC tăng mạnh lên đến 67% tính từ đáy ngày 20/7 - đỉnh 49k4 vừa tạo xong
- Thì nếu ta xem khung Trung hạn H4 - D1 thì ta thấy có thể hình thành gần xong sóng 5 Elliot, và có thể sắp hình thành sóng điều chỉnh A,B,C
- Chúng ta cần những con sóng điều chỉnh như thế này ở những khung trung hạn, để duy trì tiếp tục đà tăng của ta trong dài hạn
- Vùng có thể về tối đa của sóng điều chỉnh A,B,C lần này có thể là vùng sóng 2 hình thành ( 38k ) hoặc vùng hỗ trợ cứng là 42k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.