BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá đang hồi lên vùng kháng cự , rsi 4h gặp cản 60 chững lại , báo hiệu lực tăng đã đuối , xu hướng hiện tại giá có thể sẽ quay về test lại vùng giá 62xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.