Easy_Trading_Channel

KHUNG 1D ĐÃ CHÍNH THỨC BREAK-DOWN, SẮP CÓ ENTRY BIG SHORT

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào mọi người,

Ở bài viết trước với KB Big Short khi và chỉ khi thỏa mãn 2 điều kiện

1. BTC break out trendline khung D

2. BTC ko thể xác lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ tại 10380

Thì cho tới hôm nay, KB Big SHort đã bắt đầu được kích hoạt.

HƯớng dẫn một chút về cách tìm Entry cho các bạn khi chúng ta nắm chắc được xu hướng sẽ diễn ra.

Để đi được theo đúng hình vẽ trên có lẽ BTC cần fai mất 3-4 ngày.

Hãy kiên nhẫn và chúc các bạn sẽ có những lệnh giao dịch thành công

Xin cảm ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.