BTC /USDT - Binance
Xu hướng btc những ngày đầu năm con đường đi lên đang mở ra giá tiếp theo 3816 và 4015.
Hiên tại giá đang đc các nhà đầu tư quan tâm đến tạo đà đi lên, các trader vào coin khi btc tăng đến vùng mình nói thì tăng số btc tăng thêm usdt.
P/s: 1 năm ngậm đắng nút cay rồi thêm 1 đoạn cũng ko sao kakaka. Đầu năm tia hy vọng mở ra theo dõi kết quả diễn ra 1-2 ngày tới a e nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.