Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #BTCUSDT sắp đạt 25k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá hiện tại của Bitcoin đang được thử nghiệm ở mức 0,5 Fibonacci.
Sau một đột phá rõ ràng từ mức kháng cự giảm dần xung quanh khu vực 16.000 đô la.
Một thời gian tích lũy, giá đã tạo ra một xung lực tăng giá và kiểm tra lại các mức kháng cự trước đó, hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.