TuLeeAT

BTC/USDT 18/8 hành vi giá tiếp theo của BTC sẽ như thế nào

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 18/8 hành vi giá tiếp theo của BTC sẽ như thế nào ?
- Chúng ta đang có một cú giảm ở khung ngắn hạn, khi BTC giảm và phá đáy cũ vùng 45k7
- Đợt giảm này có thể ảnh hưởng do chứng khoáng Mỹ ( SPX500 ) đêm qua và sáng nay có đợt giảm giá
- Gía ở các khung ngắn hạn đang có dấu hiệu hồi phục, nhưng lực hồi không mạnh, cần một tác động vào giá để sóng hồi đóng cửa trên vùng đáy cũ hôm qua 45k7, để có thể quay lại đà tăng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.