hg8816

2021-09-15 - Xu hướng BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Giá nằm trên ema 34/89 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- RSI trên 50 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- BUY - HVG - ET: 46k5 - SL: 45k - TP: 48k
- BUY - EMA/VGT - ET: 46k - SL: 45k - TP: 47k / 48k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.