hg8816

2021-09-24 - Xu hướng BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
41 lượt xem
0
- Giá nằm dưới ema 34 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d; trên ema 89 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- RSI dưới 50 trên khung 15m, 1d; trên 50 trên khung 1h, 4h
- Lưu ý tín hiệu ngược chiều giữa các khung