JayceTrading

BTC 58K hỗ trợ mạnh..có thể bật tăng mạnh mẽ1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng 58k hội tụ rất nhiều yếu tố để hỗ trợ BTC bật tăng trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.