BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
92 lượt xem
1
Giá có thể đã hình thành sóng 3 và đang sang điều chỉnh về sóng 4 có thể chạm vùng hỗ trợ 8400 cũng là Fibo 0.5

Bình luận