NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Đảo view | 30/3

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Trader là những kẻ lật mặt nhanh nhất thế giới khi có thể thay đổi quan điểm về thị trường như thay áo. Đôi khi 1 trader có thể đảo view chỉ sau vài thanh nến. Nhưng đừng trách anh ta, đó là cách duy nhất để anh ta có thể tồn tại trong một môi trường chỉ có 1 thứ chắc chắn duy nhất - sự không chắc chắn.

#BTCUSDT H4
Kèo sell BTC hôm trước không vào được vì đoạn nén đã phá vỡ lên trên. Như vậy chỉ ngay sau thanh nến đóng cửa tăng mạnh phía trên đường ema là view của chúng ta đã chuyển ngay sang bullish để chờ đợi 1 đoạn nén với biên trên hộp rồi. Cú đâm xuyên xuống biên dưới hộp gần nhất lại trở thành 1 phá vỡ giả - false break, chứ không phải mồi nữa. Tuy nhiên cũng đừng vội vàng mua vào ngay tại cú break biên trên hiện tại, bởi nó gần như không được thiết lập bởi đoạn nén nào và sẽ nhanh chóng đuối sức

Chờ đoạn nén với biên trên chặt chẽ hơn để buy, nếu cú break thành công ta sẽ chứng kiến 1 đợt bullrun mạnh mẽ tiếp theo

#ETHUSDT H4
Tương tự kèo sell ETH với biên dưới hộp không vào được vì thiết lập không hoàn thành. Điều quan trọng là ta không cố bám lấy cái view giảm giá đó để ráng sell xuống - những trader có cái bám chấp này thường ra đảo sớm vì anh ta không dám cắt lỗ, và thường xuyên chốt non.

Chờ đoạn nén với biên trên hộp để buy, đường biên trên có đến 5 cú chạm sẽ không dễ dàng bị phá

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.