btt93

Phân tính BTC 28/05/2020, cần sự xác nhận cho giá BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cần thêm sự xác nhận cho giá cho giá, để xác nhận hướng đi trong dài hạn.