47 lượt xem
0
BTC đang lưỡng lự vùng fibo 50, liệu BTC sẽ đi lên vùng 50-51k hay quay lại vùng hỗ trợ 42-43k?