BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
38 lượt xem
0
Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu của Darvas hoàn toàn theo phương pháp kỹ thuật, chỉ tập trung vào 2 yếu tố: giá cả và khối lượng. Ông lựa chọn những cổ phiếu có giá đang tăng và khối lượng cũng tăng lên theo xu hướng của giá mà hoàn toàn không quan tâm đến những lý do của việc tăng giá này vì ông cho rằng tất cả những nguyên nhân sâu xa đó đều sẽ được thể hiện trong việc tăng giá và khối lượng nên chỉ cần nhìn thấy những sự tăng lên đó thì ông sẽ mua ngay mà không cần biết tại sao tăng.