manhthanghd34

Dự đoán giá Bitcoin ngày 07-03-2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn nếu có quả panic sell về vùng 35-36k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.