LeTrongHoaiNam

Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm trung hạn

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo view của mình, đây lànhịp hồi để cố chờ đợi ETF thôi, trước sau gì nó cũng sẽ sâp rất là mạnh