Bin-LD

BTC về mặt tiêu cực

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Muốn phá bỏ dow trend thì bắt buộc phải phá khỏi đỉnh 7416 lúc đó mới nhận định uptrend mới có kết quả, nhưng đối nghịch bull ko đủ mạnh thì đáy mới là ở 5k3