27 lượt xem
0
Trading view xoá mất nên phai đăng lại , lên 48500 k, xuong 44 k , roi len 56 k