a5saigon

3 Kịch bản tăng của BTC

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Mọi thứ phải chờ đợi để test các đường thử thách khi ấy mới khẳng định BTC có bay lên ngay không.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.