dangminhvu92st

BTC trong suy nghĩ của tôi

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây chỉ là một trò đùa, các bạn đừng quan tâm,hahahahaha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.