hikiri91

BTC cho những ngày tới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang tạo mô hình cờ đuôi nheo ở khung 4H.
Dự đoán sẽ lên tiếp khoảng 7k7 rồi sau đó điều chỉnh đến giữa tháng mới lên tiếp.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.