khoahuynh

20-08-2021: BTC vẫn mạnh lắm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT trên đồ thị D1 ta thấy có sự phân kỳ với Histogram của MACD . Tuy nhiên lực giá vân đang cố gắng tiếp tục phá đỉnh mới trong xu hướng tăng. Đường trend tăng vẫn được tôn trọng khi giá không thể phá gãy đường trend này. Kỳ vọng mua lên vùng kháng cự 58-60k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.