NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Biết khi nào không nên trade | 19/7

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Người ta luôn nghĩ đến việc khi nào nên trade, khi nào thuận lợi để vào lệnh. Mình thì cho rằng điều đó không quan trọng bằng việc biết khi nào KHÔNG NÊN trade. Đơn giản vì nếu anh chị biết khi nào nên đứng ngoài có nghĩa là anh chị đã ý thức rằng cũng có lúc các trade set-up sẽ thất bại, có lúc hiệu quả, thì tự nhiên cũng sẽ biết khi nào nên tham gia thị trường.

#BTCUSDT H4
Nhìn setup này thoạt đầu có vẻ nguy hiểm, nhưng lại rất an toàn về mặt tỷ lệ reward:risk : 1 khoảng SL chặt chẽ (đường đỏ đầu tiên) để khi giá chạm biên dưới hộp thì đã có 1R lợi nhuận mở, và lúc này khả năng dời được SL đến 1 vị trí tốt hơn đã rất cao (SL hiện tại ở đường đỏ thứ 2 tại hòa vốn). Lúc này trade đã risk-free và có khả năng cán hòa vốn. Tuy nhiên nếu kịch bản ngược lại xảy ra: giá phá vỡ biên hộp thành công và giảm mạnh, thì đây sẽ là 1 big win do SL quá chặt và mình đã entry từ trước. Đây là cách tư duy theo tỷ lệ RR, mình sẽ tìm các vị trí entry sao cho RR đạt được là cao nhất, thay vì entry tại vị trí có xác suất thắng cao nhất.

#ETHUSDT H4
Giá đang di chuyển trong hộp và có khả năng tạo đoạn nén với biên dưới, tuy nhiên nếu vậy mình vẫn sẽ không vào giao dịch này. Vì chiếc hộp trước đó đang là 1 cản trở rất lớn khiến cho trade khó đi được xa. Ngược lại nếu là đoạn nén với biên trên thì mình sẽ vui vẻ giao dịch, bởi phía trên là 1 bầu trời rộng mở cho giá tha hồ tăng. Biết khi nào không nên trade, thì các thời điểm còn lại sẽ là lúc nên trade.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.