vanlinhbg

Ý kiến cá nhân BTC sẽ hồi trong ngắn và trung hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Các cây nến đang xếp thành mô hình tăng ngắn hạn, hay còn gọi là mô hình cóc và tay cản.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.