BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
bitcoin đang đi vào vùng tam giác hẹp. chúng ta chờ break out cạnh của tam giá trend line .
Khả btc break out cạnh trên thì giá mục tiêu 16000$ và ngược lại giá 8400$