BlockInfo

Btc/usdt bull trap hay bull run??

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc trong bài phân tích trước của mình đã bật mạnh về vùng 37xx khi thiết lặp mô hình sóng điều chỉnh abc
Hiện tại btc sẽ có xu hướng điều chỉnh về vùng 35xx để thiết lặp tiếp mô hình vai đầu vai.
Hỗ trợ tiếp theo 3600. Nến đóng trên vùng này BTC tiếp tục xu hướng tăng. Kì vọng vùng 41xx-42xx
Khuyến nghị theo dõi các vùng break 369x , vùng hỗ trợ mạnh 349x.
* Lưu ý: Bên trên chỉ là ý tưởng không khuyến khích đầu tư.
Cám ơn. chúc giao dịch thành công.!!Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.