JayceTrading

Các kịch bản BTC có thể đi!!

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 1:Break cái niêm giảm theo hướng lên
-Kế hoạch chờ Long ngắn hạn lên 49-50 tại điểm backtest
Kịch bản 2:Break cái niêm giảm xướng xuống
-Kế hoạch short về 40-38 tại điểm backtest
Tổng kết: Kiên nhẫn chờ đợi giá phá theo hướng nào ta follow theo hướng đó!
P/S:Không nên đoán mò tình thế là 50-50 cho cả 2 phe bò và gấu!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.