btt93

Phân tích BTC 17/05/2020, dấu hiệu tăng giá mạnh ✈

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mục tiêu giá có thể tăng trong chart H4 một cách mạnh mẻ, tuy nhiên cần phải chú ý đến chart DAILY

+DAILY
- Với cây giảm giá bị từ chối của vùng giá dưới thể hiện mức hỗ trợ cực kì tốt cho phe bò, với tôt hợp nến ba chàng ngự lâm làm tăng khả năng tăng giá cho BTC
-> Khả năng tăng giá cực kì cao từ đồng coin này tuy nhiên cần phải chú ý đến giá đi chuyển khá bất thường trong giai đoạn này, cực kì nguy hiểm cho trader.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.