phamhaonam224

Long btc mục tiêu 73xxx

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc đang trong mô hình nêm,long kì vọng targe4 734xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.