xuanhaimmoer

BTC/USDT - Phân tích Elliot

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích Elliot - Mục tiêu sóng
Áp dụng Fibonacci - tính mục tiêu
WMA49 ; WMA105 - vùng hồi
Bình luận: Chiến lược cho BTC hiện tại