MexcieZ

BTC Daily Updates 21/3

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Như đã nói trước đó, khi đám đông fomo thì đừng vô lệnh, như một sự tất yếu cho một đà tăng lành mạnh, BTC bắt buộc phải điều chỉnh

- BTC phản ứng chuẩn xác với kháng cự và hỗ trợ mới,

- Để giữ nhịp tăng vững chắc trong thời gian sắp tới, không loại trừ kịch bản BTC sẽ điều chỉnh chạm hỗ trợ quanh 40200-40400, thậm quét râu xuống vùng hỗ trợ phía dưới khu vực 39600-39800 để thanh lý những trader dùng đòn bẩy lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.