NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Biến động tối nay | 8/11

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Tối nay gần như chắc chắn sẽ có biến động mạnh sau bài phát biểu của ông Powell. Dù chỉ là 1 tin tức liên quan đến USD nhưng nó đủ động lực gây nên 1 tác động liên thị trường đến BTC.

#BTCUSDT H4
Mình có 1 buy trade với BTC khi giá break lên biên hộp, dừng lỗ 0.9R. Có thể do thị trường muốn án binh bất động, chờ các tin tức của USD rồi di chuyển luôn. Tiếp tục chờ tin USD tối nay qua đi và nến tín hiệu đóng cửa để buy.

#ETHUSDT H4
Giá di chuyển trong 1 block nhỏ, như vậy đây là setup Block Break (phá vỡ khối hành vi giá, BB) của Bob Volman. Ta chờ nến tín hiệu tại tin USD để buy.

#TRBUSDT H4
Bối cảnh tương tự, khác ở chỗ TRB là 1 trong các đồng coin mạnh nhất thị trường crypto hiện tại.


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.