Vo-Minh-Nhut

BTC: Dự đoán giá btc trong những ngày tới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá btc trong những ngày tới, anh em kham khảo
Theo dõi mình để không bỏ lỡ các phân tích btc
Chúc ae kiếm được nhiều xiền
...
..
...
...
...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.