xep31909

Phân tích BTC quá khứ (ngày PT: 28/9)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
27 lượt xem
0
Phân tích BTC quá khứ (ngày PT: 28/9)

Em dùng PpSignal, MACD và Volume Profile để phân tích.
Khung 1h là khung chính.