BuiQuangPhuc

Sell BTCUSD

Giá xuống
BuiQuangPhuc Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lưu ý: Forex là một thị trường rủi ro và biến động liên tục nên tất cả nhận định chỉ mang tính chất khách quan và cá nhân. Hãy tính toán và cân nhắc khối lượng để bảo vệ tài sản của bạn.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss lệnh Buy BTCUSD

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.