TuLeeAT

Cập nhật BTC/USDT 17/9

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 17/9 đà tăng vẫn đang duy trì tốt trên FIBO 0,5 của sóng tăng này
- Btc đã phá vùng SW gần 7 ngày sau cú sập giá mạnh, và vùng hỗ trợ cứng hiện tại là vùng 46k8 đây cũng là vùng kháng cự BTC vừa phá qua và đang tăng trưởng tốt
- Vùng tăng trưởng kỳ vọng lần này là 50k5 - 51k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.